Co je oddlužení

1. Koho se týká ?

Zavedení možnosti tzv. oddlužení do insolvenčního zákona byla reakce politiků na stále se zvyšující počty lidí, a to běžných fyzických osob, které už nestíhají splácet své dluhy v řádných termínech. Mnozí z těchto dlužníků už dokonce i čelí exekučnímu vymáhání dluhů jejich věřitelů, kde enormně přibývá spoustu dalších nákladů (exekučních, soudních…atd.), které nejsou již zvládnutelné, protože jak úroky, tak náklady dále rostou. Čím dříve dlužník začne řešit své nezvladatelné finanční závazky oddlužením, tím pro něj lépe. Později již nemusí dosáhnout možnosti oddlužení.

2. Co znamená oddlužení ?

Ve zjednodušující zkratce řečeno je to státem "posvěcená" právní cesta, jak se obyčejný člověk může jednou pro vždy zbavit své dluhové zátěže tím, že splatí alespoň minimální část svých závazků ( zákon definuje spodní hranici na 30 % dluhů ) a zbytek, tedy až 70 % je mu státem prominut. Stát tak vlastně nabízí svým občanům možnost vymanit se z jinak bezvýchodného doživotního labyrintu a balastu dluhů, které jinak těžce poznamenávají a ochromují nejen dlužníka samého, ale i jeho rodinu, okolí i zaměstnavatele dlužníka.

3. Jaké jsou podmínky oddlužení ?

Ty klíčové jsou vlastně dvě : Žadatel musí mít nejméně 2 dluhy po lhůtě splatnosti a musí disponovat pravidelným příjmem a doložitelnou historií příjmů, i když ta může být i mezerovitá. Často se vyskytuje dotaz, jak je to s dluhy z podnikání. K tomu lze uvést, že soudy tolerují určitý menší podíl dluhů z podnikání. Platební neschopnost podnikatelů je ovšem samostatný poměrně složitý problém, vyžadující individuální přístup a konzultaci.

4. Jaké jsou způsoby oddlužení ?

I tady existují dvě cesty. První spočívá v rozložení splátek, jejichž výše vyplyne z konkrétních příjmů žadatele tak, aby splatil minimálně 30 % svých dluhů, jak už bylo připomenuto výše, do 5-ti letého období, na jehož konci je prominutí zbytku dluhů soudem. Druhá cesta je rychlejší a spočívá v prodeji majetkové podstaty ( obvykle nemovitosti ) dlužníka, když výtěžek z jejího prodeje se použije na částečné utlumení dluhů. Obecně lze říci, že je podstatně výhodnější prodat nemovitost v insolvenci než v exekuci, protože prodej v exekuci většinou zdaleka nepokryje dluhy a veškeré náklady. Naproti tomu prodej v insolvenci obvykle s velkou rezervou postačí k vlastnímu oddlužení.

5. Společný návrh manželů na oddlužení

Vzhledem k tomu, že až na výjimky tvoří manželé jeden ekonomický celek, pamatuje na to i insolvenční zákon tzv. společným návrhem manželů na oddlužení. Ten má své nesporné výhody zejména v tom, že manželské dluhy jsou vyřešeny najednou na základě jednoho návrhu, což s sebou nese ta pozitiva, že oba manželé jsou oddluženi společně a ten z nich, který by jinak zůstal stranou, není později obtěžován exekutory. Kromě zmíněného je třeba říci, že častá domněnka, totiž že po tom z manželů, který dluhy nezpůsobil a nepodílel se na nehospodárných výdajích anebo o nich dokonce ani nevěděl, nelze dluhy vymáhat, je falešná. I z tohoto důvodu  jsou přínosy společného návrhu na oddlužení manželů vcelku nasnadě. 

6. Jaké jsou bezprostřední výhody návrhu na oddlužení? 

Kromě celkových přínosů oddlužení, které jsou hmatatelné až v jeho závěrečných etapách je potřeba zdůraznit i okamžité výhody návrhu na oddlužení, a to dokonce ještě ve fázi, aniž soud o samotném návrhu rozhodl. Již okamžikem podání návrhu na oddlužení k soudu se dlužník dostane pod ochranu insolvenčního zákona, což se projeví tím, že se zastaví výkon veškerých exekucí ve všech jejích fázích, včetně nařízených dražeb majetku dlužníka, přestanou horentně narůstat značné částky úroků, smluvních pokut a penále z neplacených závazků dlužníka a již tím se zklidní do té doby zjitřená psychika dlužníka.

7. Oddlužení v číslech

Dlužníci častou kladou otázku, kolik peněz jim zůstane z jejich příjmů, jaká částka odchází věřitelům, co se děje s výživným, abychom zmínili alespoň ty nejčastější. Odpověď zní tak, že dlužníkovi je ze zákona zaručena nezabavitelná částka ve výši 9 283,- Kč měsíčně, kterou musí vždy obdržet, k ní se přičítá 1 547,- Kč na každou vyživovanou osobu, tj. manželku a nezaopatřené dítě, které s dlužníkem žijí ve společné domácnosti anebo částky výživného určené soudem v případech ostatních. Teprve částky nad takto stanovenou úrovní odcházejí na splácení pohledávek věřitelů, což je pod kontrolou insolvenčního správce a soudu, jestliže ovšem byl podaný návrh na oddlužení úspěšný a byl soudem povolen a schválen.

Veškeré další otázky a niance oddlužení, které vznikají, protože lidské příběhy a situace jsou velmi rozmanité, můžeme probrat v rámci vzájemných klientských konzultací.

 

Moravskoslezský kraj

Bruntál Opava Ostrava Frýdek-Místek Nový Jičín Karviná
Bruntál Opava Ostrava Nový Jičín Karviná Frýdek-Místek

Máte dotaz? Napište nám!

Aktuálně

02.10.

Jak se vyhnout rizikovým úvěrům Téměř každý třetí dospělý Čech zná ve svém okolí člověka, který si půjčil peníze od rizikového poskytovatele úvěru. Do budoucna takovému dlužníkovi přinejmenším hrozí, že úvěr draze zaplatí na poplatcích a sankcích, v horším případě může přijít ještě o mnohem víc. Připomeňme si pravidla, kde a kdy má smysl brát si úvěr a v jakých případech naopak nikdy.

zobrazit více

10.09.

Jediný podpis na směnce stačí na zničení celého života Směnečné podvody se stávají obrovským byznysem. Stačí jeden neuvážený podpis na bílém listě a neopatrný majitel může za pár měsíců zjistit, že přišel o střechu nad hlavou. Směnkou v hodnotě miliónů korun se totiž může opravdu stát i obyčejný papír, obnáší-li příslušný podpis.

zobrazit více

21.08.

Důchodci často dluží kvůli dětem. Nejvíc exekucí mají v Ostravě a Karviné Zadlužených důchodců, kterým značnou část starobní či invalidní penze spolyká exekuce, v Moravskoslezském kraji přibývá. Nejvíc jich je v Ostravě a Karviné. Nedokážou splácet úvěry, dluží za obecní poplatky, nebo je dostaly do průšvihu dluhy jejich dospělých dětí.

zobrazit více

08.03.

Rozpady manželství dělají z tisíců lidí exekuční štvance Rozpady manželství dělají z tisíců lidí štvance naháněné exekutory. Mnozí k tomu přijdou jako slepí k houslím. Jako například pětatřicetiletý manažer Jiří P. z Prahy. Jeho stále ještě manželka si vzala na truc vysokou půjčku, on o tom nevěděl, a teď mu z výplaty nezůstává téměř nic.

zobrazit více