Jak probíhá oddlužení

1. Základem všeho je přesná analýza závazků dlužníka

z tohoto důvodu je potřeba, aby dlužník byl aktivní a poskytoval zpracovateli služby, co nejlepší součinnost.

2. Co musíte donést na první schůzku?

a) písemnou dokumentaci ke svým závazkům, tzn. úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčkách, uznání závazků, rozsudky soudů, usnesení o nařízení exekuce, či nařízení nedobrovolné dražby, nejrůznější výzvy inkasních společností apod.

b) potvrzení stávajících příjmů i svou příjmovou historii 3 roky nazpět. Toto potvrzení Vám vydá zaměstnavatel.

c) doklady k evidovanému majetku ( osobní automobily, nemovitosti - tedy pozemky, domy, garáže apod.)

d) současně přineste i pracovní smlouvy, platné dohody o provedení práce či o pracovní činnosti apod.

e) výpis z rejstříku trestů.

f) jestliže máte děti, jejich rodné listy, pokud jste rozvedeni, rozsudky soudů o stanovení výživného.
 

3. K čemu nám tyto podklady slouží?

Jsou předpokladem pro zpracování Vašeho insolvenčního návrh obsahující popis Vaší situace a kromě jiného zejména soupis Vašich dluhů a potvrzení o Vašich příjmech.

4. Co se děje dále se zpracovaným návrhem na oddlužení?

Zasílá se krajskému soudu. Poté, co jej soud obdrží, jej do 2 hodin navede do insolvenčního rejstříku a od tohoto momentu se zastavují všechny exekuce, dražby a dochází k zastavení nárůstu úroků z Vašich dluhů.

5. Co s návrhem dělá soud?

Je soudem následně soudem prozkoumán, což může trvat týden i několik měsíců, podle rozsahu a složitosti Vaší situace. Pokud obsahuje všechny náležitosti a informace, soud povolí oddlužení, ustanoví insolvenčního správce a nařídí ústní jednání na konkrétní den.

6. Mohou nastat průtahy?

Vznikají situace, kdy soud si vyžádá ještě nějaký další podklad anebo upřesnění. K tomu stanoví 7-denní lhůtu. Obvykle není problém chybějící informace soudu doručit. Znamená to, že soud tyto neúplné návrhy automaticky nezamítá, ale poskytuje příležitost dlužníkovi své podání opravit a doplnit a s tím Vám dále budeme k dispozici a doplnění připravíme.

7. Projednání věci

Na vlastním ústním jednání před soudem,  k němuž jste přizván i Vy jako dlužník a jehož se spolu s Vámi účastní ještě i insolvenční správce, soud znovu zrekapituluje celý návrh a Vaši dluhovou situaci. Zjistí také, zda insolvenční správce uznává všechny Vaše dluhy, anebo některý popírá. Jestliže insolvenční správce některý Váš dluh popře, nezapočítává se do Vaší bilance. Soud ale především schválí oddlužení a tzv. splátkový kalendář případně prodej majetkové podstaty.

8. Co následuje po schválení oddlužení soudem?

Vlastně jen plynule navážete na  Vaší předchozí součinnost s insolvenčním správcem, který bude Vaším "průvodcem" po celou dobu 5-ti let, po níž bude trvat Vaše oddlužování.

9. Jaké jsou Vaše povinnosti během 5-ti leté lhůty?

Od okamžiku schválení oddlužení musíte splatit nejméně 30 % z celkového úhrnu Vašich dluhů Vašim věřitelům pod dohledem insolvenčního správce a případně i soudu.

10. Co se děje s Vašimi pohledávkami?

Nezřídka nastávají i situace, kdy také Vám někdo dluží. Vymáhání těchto částek se pak zcela ujímá insolvenční správce a jste tak osvobozeni od vedení a placení nákladných soudních sporů, které byste  jinak museli podstoupit.

11. Lze reagovat na změny v průběhu schváleného oddlužení?

Jestliže se v průběhu této 5-ti leté lhůty cokoliv významného změní ve Vašem životě, co by mohlo mít vliv na to, abyste úspěšně prošli oddlužením, je vždy možné prostřednictvím soudu tuto situaci operativně řešit. Je k tomu ale třeba vždy zaslat soudu zvláštní návrh.

12. Jaké změny mohou nastat?

Dojde např. k poklesu Vašich příjmů anebo v případě společného manželského návrhu, kdy druhý z manželů např. přijde o zaměstnání anebo dlouhodobě onemocní, dojde k zohlednění těchto situací ve Vašich platbách.

13. Co je konečným výsledkem oddlužení?

Je to stav, když po uplynutí 5-ti let úspěšně uhradíte 30 % Vašich dluhů a jejich zbytek tzn. až 70 % je Vám soudem zvláštním rozhodnutím prominut!

14. Jaké má oddlužení důsledky?

Po 5-ti letech nesplacená část dluhů ze zákona nevratně zaniká a Vaši věřitelé ani nikdo jiný je po Vás již nikdy v budoucnu nemůže vymáhat.
Dospějete tedy do stavu, že jste od Vašich dluhů zákonně "očištěni" a můžete začít zcela "nový život", i když je potřeba říct, že už momentem, kdy Vám soud oddlužení povolil, dochází k celkovému zklidnění psychiky, protože jste našli východisko z Vašich finančních trablů, které citelně poznamenávaly Vaše životy a pocit životní pohody.

„ NOVÝ ŽIVOT BEZ DLUHŮ “

Moravskoslezský kraj

Bruntál Opava Ostrava Frýdek-Místek Nový Jičín Karviná
Bruntál Opava Ostrava Nový Jičín Karviná Frýdek-Místek

Máte dotaz? Napište nám!

Aktuálně

02.10.

Jak se vyhnout rizikovým úvěrům Téměř každý třetí dospělý Čech zná ve svém okolí člověka, který si půjčil peníze od rizikového poskytovatele úvěru. Do budoucna takovému dlužníkovi přinejmenším hrozí, že úvěr draze zaplatí na poplatcích a sankcích, v horším případě může přijít ještě o mnohem víc. Připomeňme si pravidla, kde a kdy má smysl brát si úvěr a v jakých případech naopak nikdy.

zobrazit více

10.09.

Jediný podpis na směnce stačí na zničení celého života Směnečné podvody se stávají obrovským byznysem. Stačí jeden neuvážený podpis na bílém listě a neopatrný majitel může za pár měsíců zjistit, že přišel o střechu nad hlavou. Směnkou v hodnotě miliónů korun se totiž může opravdu stát i obyčejný papír, obnáší-li příslušný podpis.

zobrazit více

21.08.

Důchodci často dluží kvůli dětem. Nejvíc exekucí mají v Ostravě a Karviné Zadlužených důchodců, kterým značnou část starobní či invalidní penze spolyká exekuce, v Moravskoslezském kraji přibývá. Nejvíc jich je v Ostravě a Karviné. Nedokážou splácet úvěry, dluží za obecní poplatky, nebo je dostaly do průšvihu dluhy jejich dospělých dětí.

zobrazit více

08.03.

Rozpady manželství dělají z tisíců lidí exekuční štvance Rozpady manželství dělají z tisíců lidí štvance naháněné exekutory. Mnozí k tomu přijdou jako slepí k houslím. Jako například pětatřicetiletý manažer Jiří P. z Prahy. Jeho stále ještě manželka si vzala na truc vysokou půjčku, on o tom nevěděl, a teď mu z výplaty nezůstává téměř nic.

zobrazit více